العربي
English
فارسی

خط مشی كیفیت

۱۳۹۰/۸/۲۳ - تعداد بازدید: ۷۹۶۷

گروه صنعتی تولیدی الكترو كاوه (سهامی خاص ) گروه صنعتی تولیدی الكتروكاوه به عنوان یكی ازتولیدكنندگان تجهیزات قطع و وصل جریان در صنعت برق و قطعات خودرو شامل :


گروه صنعتی تولیدی الكترو كاوه (سهامی خاص )

    گروه صنعتی تولیدی الكتروكاوه به عنوان یكی ازتولیدكنندگان تجهیزات قطع و وصل جریان در صنعت برق و قطعات خودرو شامل :

1-    تولید  كلیـدهای گردان و سلكتـوری در رنجهـای مختلف  12  تا 630 آمپر  بر  اسـاس  استـاندارد
        بین المللیIEC60947 و استاندارد ملی ایران به شماره  3و1-4835.
2-    تولید كلیدهای مینیاتوری  بر اساس استاندارد بین المللی  IEC60898 و استاندارد  ملی ایران  به شماره  2611.
3-    تولید كلیدهای شناور (فلوتر سوئیچ).
4-    تولید قطعات برقی خودرو شامل رله ها و قفل درب ها.

 با بكارگیری و اقدام لازم در جهت اجرای استاندارد مدیریت كیفیت بر اساس ISO9001:2000 و بستر سازی و ایجاد سازه كار لازم بر اساس تفكر راهبردی ستاد سیاست گذاری صنعت خودرو به منظور اخذ گواهی و اجرای استاندارد 16949 ISO TS  فعالیتهائی رابرای دستیابی به اهداف استراتژیكی خود بشرح زیر اعلام می نماید :
الف – برتری وتعالی جویی كیفیت برای نیل به توسعه پایدار.
ب – رضایت مندی حول محور مشتری مداری.
ج – حمایت از تامین كنندگان در جهت ارتقاء سطح كیفی آنان.

مدیریت شركت با وقوف كامل از اجرای الزامات اثر بخش استاندارد بعنوان رویگردی جدی در بدست آوردن فضای مناسب رقابتی در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی و افزایش بهره وری از منابع سازمانی برای رسیدن به رفاه جامعه بطور عام و منابع انسانی  بطور خاص و گسترش فناوری و كسب دانش فنی با استفاده از آموزش مستمر اعتقاد داشته و خواهد داشت .
لذا خط مشی كیفیت جزء اصول راهبردی محسوب و اجرای آن بطور مؤكد مورد تاكید میباشد .

                                                                                 و من ا......التوفیق
                                                                         سیدعسكری كظیمی - مدیر عامل
                                                                                        28/1/87
 

مطالب مشابه :