العربي
English
فارسی

تغییر شماره تلفن های شرکت

۱۳۹۱/۱۰/۲۷ - تعداد بازدید: ۳۱۱۷

شماره تلفنهای شرکت ازتاریخ چهارم بهمن ماه نودو یک بشرح زیر تغییر می نماید.

شماره های قدیم                            شماره های جدید       

 

77536085                                   77686085

 

77533656                                   77613656

 

77510406                                   77610406                                                               

 

77510407                                   77610407

 

77528926                                   77618926

 

77524977                                   77614977

 

77534612          فکس                  77614612

 

درصورت اختلال ، با شماره موبایل 1449614-0912  و4150949-0935تماس حاصل فرمائید.

مطالب مشابه :