العربي
English
فارسی

کلید های فشاری و چراغ سیگنال

کلیدهای فشاری شامل انواع شاسی های استارت – استوپ – قارچی اضطراری – سلکتورهای فرمان یکطرفه و دو طرفه – دوبل ساده و چراغدار جهت قطع و وصل جریان د رمدارهای الکتریکی و راه اندازی انواع دستگاهها  و ماشین آلات و تابلوهای برق کاربرد دارند .
چراغ های سیگنال جهت آگاهی از حالت وصل و قطع مدارهای الکتریکی بواسطه حالت روشن و خاموش آن بدون نیاز به قطع و وصل نمودن مدارها کاربرد دارد .

اطلاعات فنی

کلیدفشاری

کاتالوگ