العربي
English
فارسی

خدمات آزمایشگاهی

۱۳۹۰/۹/۲۳ - تعداد بازدید: ۶۶۰۶

آزمایشگاه گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه بعنوان همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، ارائه کننده خدمات آزمایشگاهی در زمینه های زیر میباشد :
1- کلیدهای خودکار برای حفاظت در برابر اضافه جریان تاسیسات الکتریکی خانگی و مشابه     استاندارد 2611
2- کلیدهای خودکار مجموعه وسایل قطع و وصل فرمان فشار ضعیف
قسمت اول مقررات عمومی                                    استاندارد 1-4835
3- مجموعه وسایل قطع و وصل فشار ضعیف
قسمت سوم کلیدها ، جدا سازها ، کلیدهای جدا ساز و وسایل ترکیبی فیوز دار            استاندارد 3-4835

در این آزمایشگاه به منظور افزایش میزان رضایت مشتریان و بهبود مستمر در ارائه خدمات آزمایشگاهی و افزایش بهره وری ، در حال اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025 میباشد .

اهداف آزمایشگاه از برقراری سیستم کیفیت عبارتند از :
1-    تلاش مستمر در زمینه افزایش کیفیت ارائه خدمات.
2-    رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی .
3-    تلاش در جهت آموزش کارکنان جهت ارتقاء سطح آگاهی و کیفیت عملکرد آنها.

 

مطالب مشابه :