کنترل فاز

 

رله کنترل بار

 

کلید مینیاتوری

 

کلید ایزولاتور

 

تایمرها

 

کلیدهای محافظ جریان نشتی و ترکیبی

 

کلید گردان

 

سلکتور سوئیچ طرح جدید KS

 

شاسی و چراغ سیگنال